MTÜ Paadrema Külaselts kutsub:

TÄHTIS UUDIS!

Allkirjastasin projekti toetuslepingu nr 33-I-2017, mille toel soetame Paadrema Külakeskusesse sisejõusaali vahendid. Toetuse summa 1645 eurot, omaosalusega panustavad tulevased kasutajad ise! Aitäh SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Pärnu Maavalitsus, et meie tegemisi toetate! :) Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

TÄHELEPANU!

Paadrema 26. kodukandipäev laupäeval, 29. juulil 2017.a.

Kell 10 Paadrema kirikus jumalik liturgia
Kell 12 Paadrema kalmistul üldine hingepalve
 
Kell 14 Rannavolle paarismäng Mõtsu ridaelamu esisel rannavolleplatsil
 
Kell 17-19.30 AVATUD PAADREMA KÜLAKESKUS
FUAJEES:
Fotod 2016.a kodukandipäevast ja külaseltsi tegemistest
SAALIS:
Külaseltsi käsitööd
Merike Tamm´e (Saarnits) fotonäitus sarjast Talendid korraks koju neljas tulemine
 
Kell 17 AVAME EV100 KINGITUSENA KOGUKONNALE Paadrema Külakeskuse vastrenoveeritud köögi ja pesuruumi ning esitleme uusi jõusaali seadmeid.
Toetajad: Varbla Vallavalitsus
LEADER programm
Kohaliku Omaalgatuse Programm
 
Kell 20 PIDU RAHVAMAJAS
    Avasõnad Vaike Ring
    Paadrema hümn
    Muusikaline tervitus ansamblilt Härmalõng (juhendaja Ivi Kask)
    Tantsuline tervitus tantsurühmalt Härmalõng (juhendaja Elma Killing)
    Jalakeerutuseks mängib ansambel Treffunks
Silmailu pakuvad tantsutrupp Kelmikad Mannikesed Raeküla Vanakooli Keskusest ja Karl-Martin Leppnurm (line´ tants)
     Vahepalasid mängib Liivi Volt suupillil ja karmoškal
 
Mõtsu poe puhvet pakub head ja paremat
 
Peolaual kartulisalat ja kringel (valmistatud meie uues köögis!)
 
Osavõtutasu: lastele 7-15.a. 2 eurot, täiskasvanutele 5 eurot.
Lisainfo: www.paadrema.ee või tel 5260894 Margit
                     

TÄHTIS UUDIS!

Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi seadus) § 79 lõike 1 punkti 2, § 79 lg 8 ja Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" (edaspidi määrus) § 41 lõike 1 ja 3 amet otsustab: 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse rahuldamine ning toetuse määramine 26. september 2016 nr 13-6/703Rahuldada MITTETULUNDUSÜHING PAADREMA KÜLASELTS toetuse taotlus Paadrema Külakeskuse köögi, pesuruumi ja WCde rekonstrueerimine ja sisustamine, rekonstrueerimistööde ehitusliku järelevalve teostamine, tähistamiseks vajaliku sümboolika ostmine.
Toetuse summa 36 000 eurot, kogumaksumus 45 058,21eurot. 
Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Köögi, pesuruumide ja WCde rekonstrueerimisega luuakse ja arendatakse uusi kogukonda elavdavaid tegevusi, avalikkusele ning kogukonnale suunatud ühistegevusi. Külakeskuse tegevuste nimistu pikeneb uute võimalustega: koolitused ja õpitoad köögi baasil, tunnustatud/teavitatud köök annab võimaluse osaleda laatadel ja külapäevadel, osaleda kohaliku toidu projektis ja propageerida tervislikku toitumist, valmistada peolaudu kogukonna ühisüritustele; sporditegevuse korraldamine noortele - enne ei olnud võimalik pärast trenni tegemist end pesta, pesuruumi ehitamisega see probleem laheneb, samuti külaseltsi ürituste ja õpitubade järel pesupesemise võimalus; külakeskuses saab korraldada suuremaid üritusi kui on olemas kaks kaasaegset WC-d;
Kõige selle tulemusel paraneb külakeskuse funktsionaalsus ning 
aastaringne kasutusaktiivsus. Köögi ning pesuruumi rekonstrueerimisega tekib juurde huvigruppe, kes majas tegutseda saavad (kohaliku toidu koolitused ja üritused, spordiringid ja suvised laagrid).
 

Raamatukogu

Esmaspäeviti, 
12.06, 19.06, 03.07, 17.07, 07.08, 21.08
kell 9-11.30 raamatulaenutus.
Silvia Veeäär Varbla raamatukogust.

 

Avalik internetipunkt


Avatud esmaspäeviti, 
12.06, 19.06, 03.07, 17.07, 07.08, 21.08
kell 9-11.30
(muul ajal vastavalt eelnevale kokkuleppele).

 
Piljardituba

Avatud laupäeviti kell 17-22. Samal ajal saab külakeskuse saalis mängida lauatennist ja kasutada internetti  
(muul ajal vastavalt eelnevale kokkuleppele).