MTÜ Paadrema Külaselts kutsub:

TÄHTIS UUDIS!

Allkirjastasin täna projekti toetuslepingu nr 33-I-2017, mille toel soetame Paadrema Külakeskusesse sisejõusaali vahendid. Toetuse summa 1645 eurot, omaosalusega panustavad tulevased kasutajad ise! Aitäh SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Pärnu Maavalitsus, et meie tegemisi toetate! :) Projekti rahastab rahandusministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

TÄHELEPANU!
Kodukandipäev 2017 toimub laupäeval, 29. juulil 2017, täpsem info tulekul!


TÄHTIS UUDIS!

Võttes aluseks Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse (edaspidi seadus) § 79 lõike 1 punkti 2, § 79 lg 8 ja Maaeluministri 23. oktoobri 2015. a määruse nr 11 "Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus" (edaspidi määrus) § 41 lõike 1 ja 3 amet otsustab: 
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga kaasneva maaelu arengu toetuse meetme 19.2 taotluse rahuldamine ning toetuse määramine 26. september 2016 nr 13-6/703Rahuldada MITTETULUNDUSÜHING PAADREMA KÜLASELTS toetuse taotlus Paadrema Külakeskuse köögi, pesuruumi ja WCde rekonstrueerimine ja sisustamine, rekonstrueerimistööde ehitusliku järelevalve teostamine, tähistamiseks vajaliku sümboolika ostmine.
Toetuse summa 36 000 eurot, kogumaksumus 45 058,21eurot. 
Projekti eesmärgid ja oodatavad tulemused:
Köögi, pesuruumide ja WCde rekonstrueerimisega luuakse ja arendatakse uusi kogukonda elavdavaid tegevusi, avalikkusele ning kogukonnale suunatud ühistegevusi. Külakeskuse tegevuste nimistu pikeneb uute võimalustega: koolitused ja õpitoad köögi baasil, tunnustatud/teavitatud köök annab võimaluse osaleda laatadel ja külapäevadel, osaleda kohaliku toidu projektis ja propageerida tervislikku toitumist, valmistada peolaudu kogukonna ühisüritustele; sporditegevuse korraldamine noortele - enne ei olnud võimalik pärast trenni tegemist end pesta, pesuruumi ehitamisega see probleem laheneb, samuti külaseltsi ürituste ja õpitubade järel pesupesemise võimalus; külakeskuses saab korraldada suuremaid üritusi kui on olemas kaks kaasaegset WC-d;
Kõige selle tulemusel paraneb külakeskuse funktsionaalsus ning 
aastaringne kasutusaktiivsus. Köögi ning pesuruumi rekonstrueerimisega tekib juurde huvigruppe, kes majas tegutseda saavad (kohaliku toidu koolitused ja üritused, spordiringid ja suvised laagrid).

Raamatukogu

Esmaspäeviti, 
08.05, 15.05, 22.05, 29.05
kell 9-11.30 raamatulaenutus.
Silvia Veeäär Varbla raamatukogust.

 

Avalik internetipunkt


Avatud esmaspäeviti, 
01.05, 08.05, 15.05, 22.05, 29.05
kell 9-11.30
(muul ajal vastavalt eelnevale kokkuleppele).

 
Piljardituba

Avatud laupäeviti kell 17-22. Samal ajal saab külakeskuse saalis mängida lauatennist ja kasutada internetti  
(muul ajal vastavalt eelnevale kokkuleppele).