Rahastatud projektid 2010

Projekti nimi

Aasta

Rahastamise allikas

Projektijuht

Piljardilaud Paadrema noortele

2010

MAK meede 4 Leader

Margit Merila

Tiigriaasta tiigrihüpe e. avalik internetipunkt Paadremale

2010

Pärnumaa Kohaliku Omaalgatuse Programm

Margit Merila

Paadrema kodukandipäev „Iga uus on unustatud vana“

2010

Valla omaalgatuse toetus

Anneli Lobjakas