Kontakt

 

 

 

 

Aadress: Tõusi küla, Lääneranna vald, 88236, Pärnumaa
Telefon: 526 0894

MTÜ Paadrema Külaselts
Reg.nr. 80293766

a/a: EE691010220106950015

Külaseltsi liikmemaks aastas on 6,40 eurot,
sisseastumismaks 3,20 eurot

 

e-mail: paadremakulaselts@gmail.com
margitmerila@gmail.com